ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΠΟΥ ΘΕΤΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ.

Τι είναι η μόχλευση;

Μόχλευση Forex ή απλά μόχλευση σημαίνει το ποσό % των χρημάτων που επιτρέπεται να δανειστούμε από τη χρηματιστηριακή όταν ανοίγουμε μια θέση. Η μόχλευση καθορίζει το ποσοστό της ονομαστικής αξίας μιας συναλλαγής που απαιτείται ως περιθώριο. Με απλά λόγια, μπορούμε να θεωρήσουμε τη μόχλευση ως ένα δάνειο που μας επιτρέπει να αγοράσουμε νομίσματα.

Τι είναι το περιθώριο;

Συνήθως, για τη μόχλευση που αποδεσμεύουν, οι χρηματιστηριακές ζητούν να διατεθεί ένα συγκεκριμένο ποσό των πραγματικών κεφαλαίων του λογαριασμού ανά τη συναλλαγή κάθε θέσης (lot). Έτσι, το περιθώριο είναι το ελάχιστο ποσό εγγύησης για το άνοιγμα μιας θέσης. Το περιθώριο εξαρτάται από τη μόχλευση του λογαριασμού: για παράδειγμα, αν η μόχλευση είναι 1:30, τότε μπορούμε να συναλλάσσουμε μια θέση 30 φορές μεγαλύτερη από το δεσμευμένο ποσό. Με απλά λόγια, μπορούμε να θεωρήσουμε το περιθώριο ως μια κατάθεση καλής πίστης που απαιτείται για την αποδέσμευση του δανείου (μόχλευση).

Για παράδειγμα, μόχλευση 100:1 (ή 1% της απαιτούμενης θέσης) μας επιτρέπει να ανοίξουμε μια θέση αξίας $100.000 με κεφάλαιο μόλις $1.000 δολαρίων. Αυτό είναι δυνατό καθώς η χρηματιστηριακή θα κρατήσει $1.000 δολάρια ως προκαταβολή, ή «περιθώριο», και θα μας «δανείσει» το υπόλοιπο. Φυσικά, τυχόν απώλειες ή κέρδη θα αφαιρεθούν από ή θα προστεθούν στο υπόλοιπο του λογαριασμού μας.

Ποσό ΘέσηςΜόχλευσηΑπαιτούμενο περιθώριο
$100.000200:1100.000 / 200$500
$100.000100:1100.000 / 100$1000
$100.00050:1100.000 / 50 >$2000