Πρώτα από όλα και πριν παρουσιάσουμε τα προϊόντα μας και συγκρίνουμε την επισφάλειά τους με την επισφάλεια που παρουσιάζουν άλλες επενδύσεις σήμερα, ανεξαρτήτου κλάδου, θα προσπαθήσουμε να αποτυπώσουμε όλα όσα θα πρέπει να λαμβάνει κανείς υπόψιν του, πριν αποφασίσει αν θα επενδύσει και πού.

Ο βασικός κανόνας των επενδύσεων είναι αυτός που λέει πως “Ή απόδοση είναι ανάλογη του ρίσκου” ή αντίστροφα. Όσο δηλαδή αυξάνεται το ρίσκο της επένδυσης, αυξάνεται και η πιθανότητα μεγαλύτερων κερδών ή ζημιών.

Γενικά ο κίνδυνος αποτελεί ανεπιθύμητο στοιχείο μιας επένδυσης, γι’ αυτό κάθε επενδυτής προσπαθεί να τον αποφύγει ή τον αναλαμβάνει μόνο αν αποζημιωθεί ανάλογα.

  • Μεταξύ επενδύσεων ίδιας απόδοσης, πιο επιθυμητή είναι εκείνη που φέρει τον μικρότερο κίνδυνο
  • Μεταξύ επενδύσεων ίσου κινδύνου, πιο επιθυμητή είναι εκείνη που έχει τη μεγαλύτερη προσδοκώμενη απόδοση
  • Δηλαδή: Η ανάληψη επιπλέον κινδύνου προϋποθέτει επιπλέον απόδοση
  • Επομένως: Η σχέση μεταξύ κινδύνου και απόδοσης είναι θετική.

Σε περιόδους οικονομικής ύφεσης η επένδυση των ενδεχομένως επιπλέον χρημάτων που μπορεί να έχει κάποιος είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση.

Ακόμη και στην κατηγορία των επενδύσεων χαμηλού ρίσκου υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις αποδόσεις, στον χρονικό ορίζοντα της επένδυσης αλλά και σημεία που πρέπει να γνωρίζει κανείς όταν παίρνει τις αποφάσεις, καθώς μία λάθος κίνηση μπορεί να κοστίσει ακριβά.

Σε κάθε περίπτωση τα βασικά σημεία που θα πρέπει να προσέχει κάποιος πριν επενδύσει στην κατηγορία χαμηλού ρίσκου είναι τα εξής:

  1. Φορολογία: Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στην φορολόγηση των κερδών από μια επένδυση. Όταν μια επένδυση αποφέρει απόδοση της τάξης του 2%-3% τότε ακόμα και η πιο μικρή διαφοροποίηση στην φορολογία παίζει ρόλο.
  2. Πληθωρισμός: Αν δεν γίνει σωστή επένδυση μπορεί να χαθούν χρήματα. Και αυτό διότι αν, παραδείγματος χάριν, προχωρήσει κάποιος σε μια επένδυση με ετήσια απόδοση 2% και ο πληθωρισμός «τρέχει» με 2,5% τότε το κεφάλαιό του χάνει την αξία του, καθώς με τα χρήματά του μπορεί πλέον να αγοράσει λιγότερα «πράγματα» από ότι ένα χρόνο πριν.
  3. Διαχειριστικά κόστη: Πολλές μορφές επενδύσεων συνοδεύονται από διάφορα κόστη διαχείρισης και προμήθειες, τα οποία οπωσδήποτε θα πρέπει να λαμβάνει κάποιος υπόψη του πριν προχωρήσει.
  4. Κόστος εξόδου: Μια επένδυση σημαίνει και δέσμευση κεφαλαίων για ένα χρονικό διάστημα. Μπορεί αυτή τη στιγμή το ποσό που ετοιμάζεται κάποιος να επενδύσει να μην το έχει ανάγκη, ωστόσο επειδή στο μέλλον μπορούν να συμβούν πολλά απρόοπτα καλό θα είναι να γνωρίζει τι θα χάσει και πόσο θα πληρώσει αν αναγκαστεί να αποσύρει τα κεφάλαιά του από την επένδυση πριν την λήξη της.


parallax background

WE MAKE THE IMPOSSIBLE, POSSIBLE!

Επιθυμώ να ενημερωθώ για τα προϊόντα σας