Επιδιώκουμε την καινοτομία στις υπηρεσίες μας, δεν μας αρέσουν οι λύσεις one size fits all

Δεν αντιγράφουμε επενδυτικές στρατηγικές αλλά δομούμε και προτείνουμε λύσεις επενδύσεων προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών μας λαμβάνοντας υπόψη τους τοπικούς θεσμικούς περιορισμούς, το φορολογικό καθεστώς και τους κινδύνους της χώρας.

Προσελκύουμε ταλαντούχους ανθρώπους προσθέτοντας αξία στα μέλη μας

Θεωρούμε τους συνεργάτες μας σαν το πιο πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο τou Prospect Club Στοχεύουμε σε στελέχη που διακρίνονται για την εξειδίκευση, την εχεμύθεια, την ανεξάρτητη άποψη και την ηθική τους στάση απέναντι στα συμφέροντα των μελών και του Prospect Club. Είμαστε πεπεισμένοι ότι χαρισματικά μυαλά μένουν αναξιοποίητα μέσα σε μεγάλους οργανισμούς, μπλοκαρισμένα σε δύσκαμπτες διαδικασίες αποφάσεων. Πιστεύουμε ότι οι ικανότητες είναι «μεταφερόμενες», και επομένως προσελκύοντας ταλαντούχους ανθρώπους μπορούμε να μεταφέρουμε τεχνογνωσία και προστιθέμενη αξία στα μέλη μας.

Πιστεύουμε στην αξία της απόλυτης διαφάνειας

Το Prospect Club ενημερώνει με απόλυτη διαφάνεια και δεν χρεώνει με προμήθειες τα μέλη του. Μόνο μας μέλημα είναι η ικανοποίηση των μελών μας και για αυτό φροντίσαμε στην εξάλειψη κάθε δυνατής σύγκρουσης συμφερόντων. Σε όλα μας τα προϊόντα και στις περισσότερες υπηρεσίες, οι αμοιβές μας προκύπτουν μόνο από τα κέρδη των μελών μας (success fee).

Θεωρούμε την τήρηση της εχεμύθειας αναπόσπαστο κομμάτι της δουλειάς μας

Έχουμε δομήσει τις υπηρεσίες μας γύρω από αυτή την αρχή η οποία πολύ συχνά παραβλέπετε ή υποτιμάται.