• Πολλοί επενδυτές δεν επιλέγουν τις παραδοσιακές επενδύσεις για τα κεφάλαιά τους και αποφασίζουν να επενδύσουν στην αγορά κάνοντας συχνά μια επιχείρηση, με στόχο είτε τα υψηλότερα κέρδη είτε την εξασφάλιση μιας θέσης εργασίας.
 • Ωστόσο πριν από την απόφαση για δημιουργία μιας νέας επιχείρησης, είναι σημαντικό να γίνει μια σωστή αξιολόγηση της αγοράς και γενικότερα του μακροοικονομικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο μία επιχείρηση θα προσπαθήσει να παράγει κέρδος έτσι ως ώστε να εξεταστεί το ενδεχόμενο αν τα υψηλά κέρδη ή η θέση εργασίας που υπόσχεται η επιχείρηση βρίσκονται στην σωστή αναλογία τόσο σε σχέση με τα απαιτούμενα κεφάλαια που αυτή θα απασχολήσει όσο και ως προς τον κίνδυνο τα κεφάλαια αυτά να χαθούν.
 • Επίσης θα πρέπει κάποιος να υπολογίσει μέσω κάποιου σοβαρού επιχειρηματικού σχεδίου μεταξύ άλλων και το χρόνο απόσβεσης, για να υπολογίσει και τον βαθμό αποτελεσματικότητας που η επιχείρηση θα χρησιμοποιήσει τα κεφάλαιά του.
 • Τέλος θα πρέπει κάποιος να μελετήσει και άλλους παράγοντες που μπορεί να γίνουν αιτία της απώλειας των κεφαλαίων του όπως η ειλικρινής αξιολόγηση των πραγματικών ικανοτήτων του, η καινοτομία κ.α.

ΠΟΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ
ΠΡΙΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΑΚΡΟ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
  • ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
  • ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
  • ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ
  • ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ( ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ)
 3. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
 4. ΑΛΛΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ακόμα και αν όλα όσα περιγράψαμε είναι διαχειρίσιμα και ο υποψήφιος επενδυτής έχει τις απαραίτητες δεξιότητες και τα επαρκή κεφάλαια για να τα αντιμετωπίσει, οι πιθανότητες που έχει για να επιτύχει σύμφωνα με μελέτες είναι 30%. Επιτυχία επίσης θα είναι εφόσον καταφέρει να ανήκει στο 30% των επιτυχημένων να καταγράψει απόσβεση κεφαλαίου σε 3-5 χρόνια που σύμφωνα με όλους τους ειδικούς είναι ένα πολύ καλό χρονικό διάστημα απόσβεσης.

Έχουμε δηλαδή ένα οικονομικό περιβάλλον, που σε όποιον έχει καταφέρει να συγκεντρώσει υπό αυτές τις συνθήκες ένα κεφάλαιο και επιχειρεί να κάνει μια επένδυση, ακόμη και αν ξεπεράσει όλα τα εμπόδια που αναφέραμε και ανήκει στο 30% των πετυχημένων, του λέει : «Πέσε στον ωκεανό και αν αντέξεις 3-5 χρόνια τα κύματα και δεν σε κατασπαράξουν οι καρχαρίες θα σου δώσουμε πίσω το κεφάλαιο που μας δίνεις εσύ σήμερα ».

Παρατηρούμε λοιπόν ότι όταν ο κίνδυνος όπως στις παραδοσιακές επενδύσεις είναι σχετικά χαμηλός τα κέρδη είναι αναιμικά και όταν τα κέρδη, τουλάχιστον σε επίπεδο προσδοκιών (και με αισιόδοξη διάθεση), είναι υψηλά όπως αυτά που θεωρητικά επιτυγχάνει κάποιος που επενδύει στην αγορά ο κίνδυνος για το σύνολο του κεφαλαίου είναι περίπου 70%.