Η χρηματοοικονομική καινοτομία και η συμμετοχή σε διάφορα φόρουμ για την ανταλλαγή καινοτόμων ερευνητικών πορισμάτων σε όλους τους τομείς της χρηματοπιστωτικής έρευνας αποτελούσε και αποτελεί βασικό προσανατολισμό των ιδρυτών του Prospect Club.

Επιδιώκουμε την συνεχή προώθηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ της ερευνητικής μας ομάδας, των υπευθύνων για τη χάραξη πολιτικής του Prospect Club και των μελών μας ώστε να ενισχύσουμε τις ερευνητικές ιδέες μας.

Δίνουμε έμφαση σε αναδυόμενα οικονομικά προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες που η ερευνητική μας ομάδα διαρκώς προσπαθεί να αφομοιώσει ώστε να βελτιώνεται και να εξάγει στα μέλη μας βελτιωμένες υπηρεσίες.

Έως σήμερα και έχοντας την βεβαιότητα ότι το επενδυτικό μας εργαλείο (DNA of PROFITS) συμπεριφέρεται επί 15 χρόνια περίπου με την ίδια συνέπεια και ακρίβεια, έχουμε προχωρήσει στην δημιουργία αρκετών σύγχρονων επενδυτικών προϊόντων & υπηρεσιών και συνεχίζουμε…

Tα Prospect Club προϊόντα & υπηρεσίες φιλοδοξούμε να αποτελέσουν μοναδική ευκαιρία για αυτούς που αντιλαμβάνονται ότι το οξύ πρόβλημα που αντιμετωπίζουν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με σύγχρονα μέσα εφάμιλλα με αυτά που χρησιμοποιούν οι δυνάμεις εκείνες που έχουν αποφασίσει την συγκέντρωση του πλούτου και τον περιορισμό της μεσαίας τάξης.

«Όταν σε πολεμάνε με laser και θέλεις να επιβιώσεις και να νικήσεις,
δεν επιμένεις να χρησιμοποιείς σφεντόνες»

Οι κύριοι τομείς ενδιαφέροντος της ερευνητικής μας ομάδας μας περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη συμπεριφορική χρηματοδότηση, τα μεγάλα στατιστικά στοιχεία για τα οικονομικά, την υπολογιστική χρηματοοικονομική ευφυΐα, την εταιρική χρηματοδότηση, την τιμολόγηση και αντιστάθμιση των παραγώγων, τα οικονομικά μοντέλα, τα χρηματοπιστωτικά μέσα, η χρηματοπιστωτική διαμεσολάβηση, η χρηματοπιστωτική αγορά, η διαχείριση και ανάλυση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, η συχνότητα και το αλγοριθμικό εμπόριο, η χρηματοδότηση των νοικοκυριών, οι καινοτόμες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, η διεθνής χρηματοδότηση, η χρηματοδότηση μέσω διαδικτύου και κινητής τηλεφωνίας, και άλλα συναφή θέματα.