Γιατί τα προϊόντα μας

 • Γιατί με βάση την αξιολόγηση τόσο του μακροοικονομικού περιβάλλοντος όσο και των συνθηκών που επικρατούν σήμερα στην αγορά, τα Prospect Club Products παρουσιάζουν μηδενικό κίνδυνο σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη επενδυτική επιλογή σε οποιοδήποτε κλάδο της οικονομίας.
 • Γιατί τα PCP δραστηριοποιούνται στην διεθνή αγορά και δεν επηρεάζονται σε καμία περίπτωση από τα όσα τραγελαφικά διαδραματίζονται στην Ελληνική αγορά.
 • Γιατί χρησιμοποιώντας ο επενδυτής τα PCP ακόμη και ως επιλογή τοποθέτησης του 10% του κεφαλαίου που διαθέτει προς επένδυση, μπορεί να ανεβάσει τον μεσοσταθμικό επιτόκιο του χαρτοφυλακίου του ή και να διασωθεί σε περίπτωση αποτυχίας της επένδυσής του στην αγορά.
 • Γιατί είναι ευέλικτα και μερικά από αυτά δίνουν την δυνατότητα περιοδικών αναλήψεων.
 • Γιατί απαιτούν πολύ λιγότερο κεφάλαιο από αυτό που απαιτούν οι τράπεζες και τα ομόλογα για να δώσουν το ίδιο ποσό σε τόκους.
 • Γιατί σε όρους κερδοφορίας τα Prospect Club Products (PCP) δεν είναι επένδυση που συγκρίνεται με τις παραδοσιακές επενδυτικές επιλογές οι οποίες βάση της οικονομικής πραγματικότητας είναι τοποθετήσεις μακροχρόνιας φθοράς κεφαλαίου και όχι επενδύσεις.
 • Γιατί σε όρους ανάλυσης κινδύνου μπορούμε να πούμε ότι τα PCP μπορούν να συγκριθούν με αυτές τις τοποθετήσεις βάση αποτελεσμάτων όπως αναφέραμε αλλά και βάση εμπράγματων εγγυήσεων που αρκετά από αυτά διαθέτουν.
 • Γιατί το μέσο μηνιαίο επιτόκιο, που στοχεύουν τα PCP, ως ετήσιο ποσοστό κέρδους και με όρους επιχειρηματικότητας μεταφράζεται σε 15 μήνες χρόνος απόσβεσης κεφαλαίου με κίνδυνο 2.5% για αρνητική συναλλαγή ( για το κεφάλαιο 0,025% και αυτό για μέρος του κεφαλαίου) ενώ σε άλλες επιχειρηματικές κινήσεις ο κίνδυνος ξεπερνά το 70% σήμερα για το σύνολο του κεφαλαίου και ίσως και αυτό στο τέλος να μην είναι αρκετό και ο επενδυτής να χρωστά επιπλέον.

ΓΙΑΤΙ ΤΑ PROSPECT CLUB PRODUCTS ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΕΦΟΣΟΝ Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΕΝΩ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΗΜΕΡΑ, Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΧΑΣΕΙ ΧΡΗΜΑΤΑ

 • Γιατί σε όλες τις επενδύσεις εκτός των τραπεζικών καταθέσεων και της αγοράς ομολόγων, η παραγωγή κέρδους απαιτεί πρώτα το κεφάλαιο να «ξοδευτεί». Αφού λοιπόν το κεφάλαιο «ξοδευτεί», η παραγωγή κέρδους απαιτεί οι πελάτες να προτιμήσουν την επένδυση, στοιχείο, που απαιτεί άλλα έξοδα για διαφήμιση. Στη συνέχεια η παραγωγή κέρδους προϋποθέτει η λειτουργία της επένδυσης να επιφέρει τζίρο που να καλύπτει τα λειτουργικά έξοδα και όχι μόνο. Μετά η επένδυση πρέπει να αρχίσει να αποσβένει δηλαδή να επιστρέφει πίσω στον επενδυτή τα χρήματα που τοποθέτησε (απαιτεί 3-5 χρόνια για καλές επενδύσεις) και στο τέλος με πολύ αγώνα να φτάσουμε να μιλάμε για παραγωγή κέρδους εφόσον και εάν τα πιο πάνω υπερκεραστούν. Τα PCP στηριζόμενα στο DNA of PROFITS είναι από μόνα τους μία μηχανή παραγωγής κέρδους που δεν ξοδεύουν αλλά χρησιμοποιούν το κεφάλαιο καθημερινά και όχι στο σύνολό του.
 • Γιατί μπορεί κάποιος να ξεκινήσει στα PCP με μικρό κεφάλαιο αρχικά μέχρι να νιώσει ότι μπορεί να τα εμπιστευτεί. Κάτι τέτοιο στις άλλες επενδύσεις με τις οποίες μπορεί να συγκριθούν τα PCP ως κερδοφορία, δεν είναι εφικτό να γίνει μιας και καμιά επιχείρηση δεν υλοποιείται αν δεν ξοδευτεί το σύνολο του κεφαλαίου που απαιτείται.
 • Γιατί συγκρινόμενα με άλλες τοποθετήσεις που υπόσχονται υψηλή κερδοφορία θέτουμε ως προϋπόθεση τη σύγκριση σε βάση αποτελεσμάτων. Διαθέτουμε πλούσιο ιστορικό και είμαστε θετικοί σε οποιαδήποτε σύγκριση υπό την προϋπόθεση αυτή και μόνο.
 • Γιατί ο κίνδυνος του επενδυτικού μας εργαλείου είναι μετρημένος τόσο σε σχέση με τον χρόνο (μέγιστο ένας μήνας) όσο και στο μέγεθος αρνητικών τιμών που καταγράφουν οι συναλλαγές πριν κλείσουν τελικά με θετικό πρόσημο.
 • Γιατί με τα PCP τα οφέλη σε σχέση με τον κίνδυνο που αναλαμβάνει ο επενδυτής είναι ασυγκρίτως μεγαλύτερα σε σχέση με οτιδήποτε άλλο ισχύει σήμερα στην αγορά.
 • Γιατί τα PCP, ναι μεν χαρακτηρίζονται ως υψηλού ρίσκου όσον αφορά την «φύση» της αγοράς που δραστηριοποιούνται (ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ), αλλά σε σχέση με το ύψος του κεφαλαίου που αυτά απαιτούν και με βάση την συνέπεια αποτελεσμάτων που επιδεικνύει το επενδυτικό μας εργαλείο (DNA of PRPOFITS), καθίστανται ασυγκρίτως προτιμότερα από τις συνήθεις επιλογές τοποθέτησης χρημάτων.
 • Γιατί τα PCP είναι υψηλού περιθωρίου κέρδους προϊόντα.
 • Γιατί τα PCP παρουσιάζουν υψηλή μηνιαία απόδοση, που αποδεικνύεται με αναλυτικά δείγματα δουλειάς μας (TRACK RECORD) και συνεπώς μπορούν να επιφέρουν σε όποιον τα επιλέξει βελτίωση της οικονομικής του κατάστασης.

ΓΙΑΤΙ ΤΑ PROSPECT CLUB PRODUCTS ΔΙΝΟΥΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ!

parallax background

WE MAKE THE IMPOSSIBLE, POSSIBLE!

Επιθυμώ να ενημερωθώ για τα προϊόντα σας