Νέα

30 Απρίλιος 2021

Μηνιαία Απόδοση Απριλίου

Ο μήνας Απρίλιος έκλεισε με απόδοση 7,08% επί του κεφαλαίου του προηγούμενου μήνα. Το διάστημα των τριάντα δύο μηνών   (Σεπτέμβριος 2018  – Απρίλιος 2021) έκλεισε με […]