Νέα

31 Ιουλίου 2019

Μηνιαία Απόδοση Ιουλίου

 Σήμερα κλείσαμε τον μήνα Ιούλιο. Ο μήνας έκλεισε με απόδοση 7,44% επί του κεφαλαίου του προηγούμενου μήνα. Το ενδεκάμηνο  Σεπτέμβριος  – Ιούλιος έκλεισε με Ονομαστικό Επιτόκιο […]
31 Ιουλίου 2019

Dreams become reality when we put our minds to it!

Σήμερα έχουμε την χαρά και την ανάγκη να μοιραστούμε μαζί σας, την επίτευξη του πρώτου στόχου που είχαμε θέσει πριν  από έντεκα (11) μήνες! Η χαρά […]
28 Ιουνίου 2019

Μηνιαία Απόδοση Ιουνίου

Σήμερα κλείσαμε τον μήνα Ιούνιο. Ο μήνας έκλεισε με απόδοση 7,31% επί του κεφαλαίου του προηγούμενου μήνα. Το δεκάμηνο  Σεπτέμβριος  – Ιούνιος έκλεισε με Ονομαστικό Επιτόκιο […]
31 Μαΐου 2019

Μηνιαία Απόδοση Μαΐου

Σήμερα κλείσαμε τον μήνα Μάιο. Ο μήνας έκλεισε με απόδοση 7,57% επί του κεφαλαίου του προηγούμενου μήνα. Το εννεάμηνο  Σεπτέμβριος – Μάιος έκλεισε με Ονομαστικό Επιτόκιο […]
30 Απριλίου 2019

Μηνιαία Απόδοση Απριλίου

Σήμερα κλείσαμε τον μήνα Απρίλιο. Ο μήνας έκλεισε με απόδοση 7,43% επί του κεφαλαίου του προηγούμενου μήνα. Το οκτάμηνο Σεπτέμβριος – Απρίλιος έκλεισε με Ονομαστικό Επιτόκιο […]
29 Μαρτίου 2019

Μηνιαία Απόδοση Μαρτίου

Σήμερα κλείσαμε τον μήνα Μάρτιο. Ο μήνας έκλεισε με απόδοση 7,62% επί του κεφαλαίου του προηγούμενου μήνα. Το επτάμηνο Σεπτέμβριος – Μάρτιος έκλεισε με Ονομαστικό Επιτόκιο […]
28 Φεβρουαρίου 2019

Μηνιαία Απόδοση Φεβρουαρίου

Σήμερα κλείσαμε τον μήνα Φεβρουάριο. Ο μήνας έκλεισε με απόδοση 7,55% επί του κεφαλαίου του προηγούμενου μήνα. Το εξάμηνο έκλεισε με Ονομαστική Απόδοση 44,90%. Το Σωρευτικό […]
31 Ιανουαρίου 2019

Μηνιαία Απόδοση Ιανουαρίου

Έχουμε την χαρά να ανακοινώσουμε ότι για τον μήνα Ιανουάριο πετύχαμε Μηνιαία Απόδοση 7,42%. Το πεντάμηνο Σεπτέμβριος – Ιανουάριος πετύχαμε Ονομαστικό Επιτόκιο 37,35%. Το Σωρευτικό Επιτόκιο […]