ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

Financial construction

Εξεύρεση χρηματοδότησης

Η εταιρεία μας ειδικεύεται στην εξεύρεση χρηματοδότησης για μεγάλα έργα (ώριμα αδειοδοτικά) άνω του 1.000.000€.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο ενδιαφερόμενος να διαθέτει το ελάχιστο ποσοστό ίδιας συμμετοχής (ανάλογα με το έργο) και να μην αντιμετωπίζει προβλήματα με τις τράπεζες.

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΔΕΙΧΘΟΥΝ ΕΦΟΣΟΝ Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΜΑΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΚΡΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΠΛΗΡΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΟΥ

Our ambition is your relief !

WE DO THE IMPOSSIBLE, POSSIBLE!

Επιθυμώ να ενημερωθώ για τα προϊόντα σας