Κάθε μέλος του Prospect Club εξ αρχής και ανάλογα με τους στόχους που θέτει μπορεί να προσδιορίσει το κεφάλαιο που θα επενδύσει. Με λίγα λόγια γνωρίζει εξ αρχής τι κεφάλαιο απαιτείται για τους στόχους που θέτει και αναλαμβάνει τον κίνδυνο για το κεφάλαιο αυτό ανάλογα με το επενδυτικό του προφίλ που καθορίζει και την επενδυτική στρατηγική του.
  • Στην αγορά σήμερα ο προσδιορισμός με ακρίβεια του ποσού που απαιτείται για να υλοποιηθεί μια επένδυση είναι εξαιρετικά δύσκολος λόγο της ραγδαίας αύξησης των απρόβλεπτων εξόδων που δημιουργεί ο λαβύρινθος της γραφειοκρατίας και το αψυχολόγητο φορολογικό σύστημα.

Κάθε μέλος του Prospect Club γνωρίζει ότι το επενδυτικό μας εργαλείο έχει μετρημένο τον κίνδυνο αρνητικής συναλλαγής (περίπου 2,5%) με μετρημένη την ανοχή στην ζημία και στον χρόνο (ο κίνδυνος για το κεφάλαιο είναι πολύ μικρότερος και για μέρος αυτού).
  • Στην αγορά σήμερα ο κίνδυνος να αποτύχει μια επιχείρηση και συνεπώς ο επενδυτής να απολέσει το σύνολο των κεφαλαίων του (και όχι μόνο) είναι 70% λαμβάνοντας υπόψη διάφορα στοιχεία από τα εμπορικά επιμελητήρια, τον ΙΟΒΕ κ.α.