Μηνιαία Απόδοση Αυγούστου

Σήμερα 31/08/2021 δημοσιεύτηκε στο πεδίο «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ»  η Μηνιαία Απόδοση του Αυγούστου.

Στο πεδίο αυτό δημοσιεύονται οι ανακοινώσεις που αφορούν αποκλειστικά τα Μέλη του Prospect Club.

Παρακαλούνται όσα Μέλη του Prospect Club που δεν έχουν πρόσβαση στο πεδίο «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ» να συμπληρώσουν την «ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ» που βρίσκεται στο μενού «ΝΕΑ».

Οι ανακοινώσεις που αφορούν τις μηνιαίες αποδόσεις δημοσιεύονται ήδη από τη Δευτέρα 5/07/2021 στο πεδίο «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ».