ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ

Από την Δευτέρα 5 Ιουνίου 2021 θα ενεργοποιηθεί το πεδίο «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ» στο μενού «ΝΕΑ». Στο πεδίο αυτό θα δημοσιεύονται οι ανακοινώσεις που αφορούν αποκλειστικά τα Μέλη του Prospect Club.

Παρακαλούνται όλα τα Μέλη του Prospect Club να συμπληρώσουν την «ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ» που βρίσκεται στο μενού «ΝΕΑ» ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στο πεδίο «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ».

Οι ανακοινώσεις που αφορούν τις μηνιαίες αποδόσεις θα δημοσιεύονται αποκλειστικά στο πεδίο «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ».