Μηνιαία Απόδοση Μαΐου

Ο μήνας Μάιος έκλεισε με απόδοση 7,03% επί του κεφαλαίου του προηγούμενου μήνα. Το διάστημα των τριάντα τριών μηνών   (Σεπτέμβριος 2018  – Μάιος 2021) έκλεισε με Ονομαστικό Επιτόκιο 238,79%. Το Σωρευτικό Επιτόκιο διαμορφώθηκε σε 902,80%. Το Μέσο Μηνιαίο Επιτόκιο διαμορφώθηκε σε 7,24%.

Οι αποδόσεις που πετύχαμε  από τον Σεπτέμβριο του 2018 μέχρι σήμερα παρουσιάζονται στον Πίνακα.

Πίνακας Μηνιαίων Αποδόσεων

Μήνας 2018 2019 2020 2021
Ιανουάριος 7,42% 7,14% 7,09%
Φεβρουάριος 7,55% 7,06% 7,04%
Μάρτιος 7,62% 7,18% 7,05%
Απρίλιος 7,43% 7,14% 7,08%
Μάιος 7,57% 7,12% 7,03% 
Ιούνιος 7,31% 7,04%  
Ιούλιος 7,44% 7,13%  
Αύγουστος 7,11% 7,08%  
Σεπτέμβριος 7,00% 7,26% 7,06%  
Οκτώβριος 8,08% 7,18% 7,15%  
Νοέμβριος 7,34% 7,22% 7,03%  
Δεκέμβριος 7,51% 7,16% 7,12%