Μηνιαία Απόδοση Απριλίου

Μηνιαία Απόδοση Απριλίου

Ο μήνας Απρίλιος έκλεισε με απόδοση 7,08% επί του κεφαλαίου του προηγούμενου μήνα. Το διάστημα των τριάντα δύο μηνών   (Σεπτέμβριος 2018  – Απρίλιος 2021) έκλεισε με Ονομαστικό Επιτόκιο 231,76%. Το Σωρευτικό Επιτόκιο διαμορφώθηκε σε 836,94%. Το Μέσο Μηνιαίο Επιτόκιο διαμορφώθηκε σε 7,24%.

Οι αποδόσεις που πετύχαμε  από τον Σεπτέμβριο του 2018 μέχρι σήμερα παρουσιάζονται στον Πίνακα.

Πίνακας Μηνιαίων Αποδόσεων

Μήνας2018201920202021
Ιανουάριος7,42%7,14%7,09%
Φεβρουάριος7,55%7,06%7,04%
Μάρτιος7,62%7,18%7,05%
Απρίλιος7,43%7,14%7,08%
Μάιος7,57%7,12% 
Ιούνιος7,31%7,04% 
Ιούλιος7,44%7,13% 
Αύγουστος7,11%7,08% 
Σεπτέμβριος7,00%7,26%7,06% 
Οκτώβριος8,08%7,18%7,15% 
Νοέμβριος7,34%7,22%7,03% 
Δεκέμβριος7,51%7,16%7,12%