Μηνιαία Απόδοση Ιανουαρίου

Μηνιαία Απόδοση Ιανουαρίου

Ο μήνας Ιανουάριος έκλεισε με απόδοση 7,09% επί του κεφαλαίου του προηγούμενου μήνα. Το διάστημα των είκοσι εννέα μηνών   (Σεπτέμβριος 2018  – Ιανουάριος 2021) έκλεισε με Ονομαστικό Επιτόκιο 210,54%. Το Σωρευτικό Επιτόκιο διαμορφώθηκε σε 663,25%. Το Μέσο Μηνιαίο Επιτόκιο διαμορφώθηκε σε 7,26%.

Οι αποδόσεις που πετύχαμε  από τον Σεπτέμβριο του 2018 μέχρι σήμερα παρουσιάζονται στον Πίνακα.

Πίνακας Μηνιαίων Αποδόσεων

Μήνας2018201920202021
Ιανουάριος7,42%7,14%7,09%
Φεβρουάριος7,55%7,06% 
Μάρτιος7,62%7,18% 
Απρίλιος7,43%7,14% 
Μάιος7,57%7,04% 
Ιούνιος7,31%7,13% 
Ιούλιος7,44%7,08% 
Αύγουστος7,11%7,15% 
Σεπτέμβριος7,00%7,26%7,03% 
Οκτώβριος8,08%7,18%7,15% 
Νοέμβριος7,34%7,22%7,03% 
Δεκέμβριος7,51%7,16%7,12%