Μηνιαία Απόδοση Νοεμβρίου

Μηνιαία Απόδοση Νοεμβρίου

Ο μήνας Νοέμβριος έκλεισε με απόδοση 7,03% επί του κεφαλαίου του προηγούμενου μήνα.

Το διάστημα των είκοσι επτά μηνών   (Σεπτέμβριος 2018  – Νοέμβριος 2020) έκλεισε με Ονομαστικό Επιτόκιο 196,33%. Το Σωρευτικό Επιτόκιο διαμορφώθηκε σε 565,34%. Το Μέσο Μηνιαίο Επιτόκιο διαμορφώθηκε σε 7,27%.

Οι αποδόσεις που πετύχαμε  από τον Σεπτέμβριο του 2018 μέχρι σήμερα παρουσιάζονται στον Πίνακα.

Πίνακας Μηνιαίων Αποδόσεων

Μήνας201820192020
Ιανουάριος7,42%7,14%
Φεβρουάριος7,55%7,06% 
Μάρτιος7,62%7,18% 
Απρίλιος7,43%7,14%
Μάιος7,57%7,12% 
Ιούνιος7,31%7,04% 
Ιούλιος7,44%7,13%
Αύγουστος7,11% 7,08%
Σεπτέμβριος7,00%7,26%7,06%
Οκτώβριος8,08%7,18%7,15% 
Νοέμβριος7,34%7,22%7,03% 
Δεκέμβριος7,51%7,16%