Μηνιαία Απόδοση Οκτωβρίου

Μηνιαία Απόδοση Οκτωβρίου

Ο μήνας Οκτώβριος έκλεισε με απόδοση 7,15% επί του κεφαλαίου του προηγούμενου μήνα. Το διάστημα των είκοσι έξι μηνών   (Σεπτέμβριος 2018  – Οκτώβριος 2020) έκλεισε με Ονομαστικό Επιτόκιο 189,30%. Το Σωρευτικό Επιτόκιο διαμορφώθηκε σε 521,64%. Το Μέσο Μηνιαίο Επιτόκιο διαμορφώθηκε σε 7,28%.

Οι αποδόσεις που πετύχαμε  από τον Σεπτέμβριο του 2018 μέχρι σήμερα παρουσιάζονται στον Πίνακα.

Πίνακας Μηνιαίων Αποδόσεων

Μήνας201820192020
Ιανουάριος7,42%7,14%
Φεβρουάριος7,55%7,06% 
Μάρτιος7,62%7,18% 
Απρίλιος7,43%7,14%
Μάιος7,57%7,12% 
Ιούνιος7,31%7,04% 
Ιούλιος7,44%7,13%
Αύγουστος7,11% 7,08%
Σεπτέμβριος7,00%7,26%7,06%
Οκτώβριος8,08%7,18%7,15% 
Νοέμβριος7,34%7,22% 
Δεκέμβριος7,51%7,16%