Μηνιαία Απόδοση Αυγούστου

Μηνιαία Απόδοση Αυγούστου

Ολοκληρώθηκε σήμερα ο 24ος συνεχόμενος μήνας με θετικό πρόσημο από πλευράς κερδοφορίας!

Τον Αύγουστο πετύχαμε απόδοση 7,08% επί του κεφαλαίου του προηγούμενου μήνα. Το διάστημα των είκοσι τεσσάρων μηνών   (Σεπτέμβριος 2018  – Αύγουστος 2020) έκλεισε με Ονομαστικό Επιτόκιο 175,09%. Το Σωρευτικό Επιτόκιο διαμορφώθηκε σε 441,90%.

Οι αποδόσεις που πετύχαμε  από τον Σεπτέμβριο του 2018 μέχρι σήμερα παρουσιάζονται στον Πίνακα.

Πίνακας Μηνιαίων Αποδόσεων

Μήνας201820192020
Ιανουάριος7,42%7,14%
Φεβρουάριος7,55%7,06% 
Μάρτιος7,62%7,18% 
Απρίλιος7,43%7,14 %
Μάιος7,57%7,12 % 
Ιούνιος7,31%7,04% 
Ιούλιος7,44%7,13%
Αύγουστος7,11% 7,08%
Σεπτέμβριος7,00%7,26% 
Οκτώβριος8,08%7,18% 
Νοέμβριος7,34%7,22% 
Δεκέμβριος7,51%7,16% 

Το Μέσο Μηνιαίο Επιτόκιο διαμορφώθηκε σε 7,30%.

Συνεχίζουμε με την ίδια ένταση και προσήλωση στους στόχους μας.