Μηνιαία Απόδοση Ιουλίου

Μηνιαία Απόδοση Ιουλίου

Ολοκληρώθηκε σήμερα ο 23ος συνεχόμενος μήνας με θετικό πρόσημο από πλευράς κερδοφορίας!

Τον Ιούλιο πετύχαμε απόδοση 7,13% επί του κεφαλαίου του προηγούμενου μήνα. Το διάστημα των είκοσι τριών μηνών   (Σεπτέμβριος 2018  – Ιούλιος 2020) έκλεισε με Ονομαστικό Επιτόκιο 168,01%. Το Σωρευτικό Επιτόκιο διαμορφώθηκε σε 406,07%.

Οι αποδόσεις που πετύχαμε  από τον Σεπτέμβριο του 2018 μέχρι σήμερα παρουσιάζονται στον Πίνακα.

Πίνακας Μηνιαίων Αποδόσεων

Μήνας201820192020
Ιανουάριος7,42%7,14%
Φεβρουάριος7,55%7,06% 
Μάρτιος7,62%7,18% 
Απρίλιος7,43%7,14 %
Μάιος7,57%7,12 % 
Ιούνιος7,31%7,04% 
Ιούλιος7,44%7,13%
Αύγουστος7,11% 
Σεπτέμβριος7,00%7,26% 
Οκτώβριος8,08%7,18% 
Νοέμβριος7,34%7,22% 
Δεκέμβριος7,51%7,16% 

Το Μέσο Μηνιαίο Επιτόκιο διαμορφώθηκε σε 7,30%.

Συνεχίζουμε με την ίδια ένταση και προσήλωση στους στόχους μας.