Μηνιαία Απόδοση Ιουνίου

Μηνιαία Απόδοση Ιουνίου

Ολοκληρώθηκε σήμερα ο 22ος συνεχόμενος μήνας με θετικό πρόσημο από πλευράς κερδοφορίας!

Τον Ιούνιο πετύχαμε απόδοση 7,04% επί του κεφαλαίου του προηγούμενου μήνα. Το διάστημα των είκοσι δύο μηνών   (Σεπτέμβριος 2018  – Ιούνιος 2020) έκλεισε με Ονομαστικό Επιτόκιο 160,88%. Το Σωρευτικό Επιτόκιο διαμορφώθηκε σε 372,39%.

Οι αποδόσεις που πετύχαμε  από τον Σεπτέμβριο του 2018 μέχρι σήμερα παρουσιάζονται στον Πίνακα.

Πίνακας Μηνιαίων Αποδόσεων

Μήνας201820192020
Ιανουάριος7,42%7,14%
Φεβρουάριος7,55%7,06% 
Μάρτιος7,62%7,18% 
Απρίλιος7,43%7,14 %
Μάιος7,57%7,12 % 
Ιούνιος7,31%7,04% 
Ιούλιος7,44% 
Αύγουστος7,11% 
Σεπτέμβριος7,00%7,26% 
Οκτώβριος8,08%7,18% 
Νοέμβριος7,34%7,22% 
Δεκέμβριος7,51%7,16% 

Το Μέσο Μηνιαίο Επιτόκιο διαμορφώθηκε σε 7,31%.

Συνεχίζουμε με την ίδια ένταση και προσήλωση στους στόχους μας.