Μηνιαία Απόδοση Μαΐου

Μηνιαία Απόδοση Μαΐου

Ολοκληρώθηκε σήμερα ο 21ος συνεχόμενος μήνας με θετικό πρόσημο από πλευράς κερδοφορίας!

Ο Μάιος έκλεισε με απόδοση 7,12% επί του κεφαλαίου του προηγούμενου μήνα. Το διάστημα των είκοσι ένα μηνών   (Σεπτέμβριος 2018  – Μάιος 2020) έκλεισε με Ονομαστικό Επιτόκιο 153,84%. Το Σωρευτικό Επιτόκιο διαμορφώθηκε σε 341,32%.

Οι αποδόσεις που πετύχαμε  από τον Σεπτέμβριο του 2018 μέχρι σήμερα παρουσιάζονται στον Πίνακα.

Πίνακας Μηνιαίων Αποδόσεων

Μήνας201820192020
Ιανουάριος7,42%7,14%
Φεβρουάριος7,55%7,06% 
Μάρτιος7,62%7,18% 
Απρίλιος7,43%7,14 %
Μάιος7,57%7,12 % 
Ιούνιος7,31% 
Ιούλιος7,44% 
Αύγουστος7,11% 
Σεπτέμβριος7,00%7,26% 
Οκτώβριος8,08%7,18% 
Νοέμβριος7,34%7,22% 
Δεκέμβριος7,51%7,16% 

Το Μέσο Μηνιαίο Επιτόκιο διαμορφώθηκε σε 7,33%.

Συνεχίζουμε με την ίδια ένταση και προσήλωση στους στόχους μας.