Μηνιαία Απόδοση Φεβρουαρίου

Μηνιαία Απόδοση Φεβρουαρίου

Ολοκληρώθηκε σήμερα ο 18ος συνεχόμενος μήνας με θετικό πρόσημο από πλευράς κερδοφορίας!

Ο Φεβρουάριος έκλεισε με απόδοση 7,06% επί του κεφαλαίου του προηγούμενου μήνα. Το διάστημα των δεκαοκτώ  μηνών   (Σεπτέμβριος 2018  – Φεβρουάριος 2020) έκλεισε με Ονομαστικό Επιτόκιο 132,40%. Το Σωρευτικό Επιτόκιο διαμορφώθηκε σε 258,77%.

Οι αποδόσεις που πετύχαμε  από τον Σεπτέμβριο του 2018 μέχρι σήμερα παρουσιάζονται στον Πίνακα.

Πίνακας Μηνιαίων Αποδόσεων

Μήνας 2018 2019 2020
Ιανουάριος 7,42% 7,14%
Φεβρουάριος 7,55% 7,06% 
Μάρτιος 7,62%  
Απρίλιος 7,43%  
Μάιος 7,57%  
Ιούνιος 7,31%  
Ιούλιος 7,44%  
Αύγουστος 7,11%  
Σεπτέμβριος 7,00% 7,26%  
Οκτώβριος 8,08% 7,18%  
Νοέμβριος 7,34% 7,22%  
Δεκέμβριος 7,51% 7,16%  

Το μέσο μηνιαίο επιτόκιο διαμορφώθηκε σε 7,36%.

Συνεχίζουμε με την ίδια ένταση και προσήλωση στους στόχους μας.

Καλό βράδυ σε όλες και σε όλους !!!