Μηνιαία Απόδοση Οκτωβρίου

Μηνιαία Απόδοση Οκτωβρίου

Σήμερα κλείσαμε τον μήνα Οκτώβριο. Ο μήνας έκλεισε με απόδοση 7,18% επί του κεφαλαίου του προηγούμενου μήνα. Το διάστημα δεκατεσσάρων  μηνών   (Σεπτέμβριος 2018  – Οκτώβριος 2019) έκλεισε με Ονομαστικό Επιτόκιο 103,82%. Το Σωρευτικό Επιτόκιο διαμορφώθηκε σε 172,23%.

Οι αποδόσεις που πετύχαμε  από τον Σεπτέμβριο του 2018 μέχρι σήμερα παρουσιάζονται στον Πίνακα.

Πίνακας Μηνιαίων Αποδόσεων

Μήνας 2018 2019
Ιανουάριος 7,42%
Φεβρουάριος 7,55%
Μάρτιος 7,62%
Απρίλιος 7,43%
Μάιος 7,57%
Ιούνιος 7,31%
Ιούλιος 7,44%
Αύγουστος 7,11%
Σεπτέμβριος 7,00% 7,26%
Οκτώβριος 8,08% 7,18%
Νοέμβριος 7,34%  
Δεκέμβριος 7,51%  

Το μέσο μηνιαίο επιτόκιο διαμορφώθηκε σε 7,42%.

Συνεχίζουμε με την ίδια ένταση και προσήλωση στους στόχους μας. Καλό βράδυ σε όλες και σε όλους !!!