Μηνιαία Απόδοση Σεπτεμβρίου

Μηνιαία Απόδοση Σεπτεμβρίου

Σήμερα κλείσαμε τον μήνα Σεπτέμβριο. Ο μήνας έκλεισε με απόδοση 7,26% επί του κεφαλαίου του προηγούμενου μήνα. Το διάστημα δεκατριών μηνών   (Σεπτέμβριος 2018  – Σεπτέμβριος 2019) έκλεισε με Ονομαστικό Επιτόκιο 96,64%. Το Σωρευτικό Επιτόκιο διαμορφώθηκε σε 153,99%.

Οι αποδόσεις που πετύχαμε  από τον Σεπτέμβριο του 2018 μέχρι σήμερα παρουσιάζονται στον Πίνακα.

Πίνακας Μηνιαίων Αποδόσεων

Μήνας 2018 2019
Ιανουάριος 7,42%
Φεβρουάριος 7,55%
Μάρτιος 7,62%
Απρίλιος 7,43%
Μάιος 7,57%
Ιούνιος 7,31%
Ιούλιος 7,44%
Αύγουστος 7,11%
Σεπτέμβριος 7,00% 7,26%
Οκτώβριος 8,08%  
Νοέμβριος 7,34%  
Δεκέμβριος 7,51%  

Το μέσο μηνιαίο επιτόκιο διαμορφώθηκε σε 7,43%.

Συνεχίζουμε με την ίδια ένταση και προσήλωση στους στόχους μας. Καλό βράδυ σε όλες και σε όλους !!!