Μηνιαία Απόδοση Αυγούστου

Μηνιαία Απόδοση Αυγούστου

Σήμερα κλείσαμε τον μήνα Αύγουστο. Ο μήνας έκλεισε με απόδοση 7,11% επί του κεφαλαίου του προηγούμενου μήνα. Το δωδεκάμηνο  Σεπτέμβριος 2018  – Αύγουστος 2019 έκλεισε με Ονομαστικό Επιτόκιο 89,38%. Το Σωρευτικό Επιτόκιο διαμορφώθηκε σε 136,80%.

Συγκεκριμένα μέσα σε διάστημα ενός έτους πετύχαμε τις παρακάτω αποδόσεις:

 • Σεπτέμβριος: 7,00%
 • Οκτώβριος: 8,08%
 • Νοέμβριος: 7,34%
 • Δεκέμβριος: 7,51%
 • Ιανουάριος: 7,42%
 • Φεβρουάριος: 7,55%
 • Μάρτιος: 7,62%
 • Απρίλιος: 7,43%
 • Μάιος: 7,57%
 • Ιούνιος: 7,31%
 • Ιούλιος: 7,44%
 • Αύγουστος: 7,11%

Το μέσο μηνιαίο επιτόκιο διαμορφώθηκε σε 7,45%.

Συνεχίζουμε με την ίδια ένταση και προσήλωση στους στόχους μας.

Καλό βράδυ σε όλες και σε όλους !!!