Μηνιαία Απόδοση Ιουνίου

Μηνιαία Απόδοση Ιουνίου

Σήμερα κλείσαμε τον μήνα Ιούνιο. Ο μήνας έκλεισε με απόδοση 7,31% επί του κεφαλαίου του προηγούμενου μήνα. Το δεκάμηνο  Σεπτέμβριος  – Ιούνιος έκλεισε με Ονομαστικό Επιτόκιο 74,83%. Το Σωρευτικό Επιτόκιο διαμορφώθηκε σε 105,77%.

Συγκεκριμένα μέσα σε διάστημα δέκα μηνών πετύχαμε τις παρακάτω αποδόσεις:

  • Σεπτέμβριος: 7,00%
  • Οκτώβριος: 8,08%
  • Νοέμβριος: 7,34%
  • Δεκέμβριος: 7,51%
  • Ιανουάριος: 7,42%
  • Φεβρουάριος: 7,55%
  • Μάρτιος: 7,62%
  • Απρίλιος: 7,43%
  • Μάιος: 7,57%
  • Ιούνιος: 7,31%

Το μέσο μηνιαίο επιτόκιο διαμορφώθηκε σε 7,49%.

Συνεχίζουμε με την ίδια ένταση και προσήλωση στους στόχους μας.

Καλό βράδυ σε όλες και σε όλους !!!