Μηνιαία Απόδοση Μαΐου

Μηνιαία Απόδοση Μαΐου

Σήμερα κλείσαμε τον μήνα Μάιο. Ο μήνας έκλεισε με απόδοση 7,57% επί του κεφαλαίου του προηγούμενου μήνα. Το εννεάμηνο  Σεπτέμβριος – Μάιος έκλεισε με Ονομαστικό Επιτόκιο 67,52%. Το Σωρευτικό Επιτόκιο διαμορφώθηκε σε 91,75%.

Συγκεκριμένα στο εννεάμηνο πετύχαμε αποδόσεις:

  • Σεπτέμβριος: 7,00%
  • Οκτώβριος: 8,08%
  • Νοέμβριος: 7,34%
  • Δεκέμβριος: 7,51%
  • Ιανουάριος: 7,42%
  • Φεβρουάριος: 7,55%
  • Μάρτιος: 7,62%
  • Απρίλιος: 7,43%
  • Μάιος: 7,57%

Το μέσο μηνιαίο επιτόκιο διαμορφώθηκε σε 7,50%.

Συνεχίζουμε με την ίδια ένταση και προσήλωση στους στόχους μας.

Καλό βράδυ σε όλες και σε όλους !!!