Μηνιαία Απόδοση Μαρτίου

Μηνιαία Απόδοση Μαρτίου

Σήμερα κλείσαμε τον μήνα Μάρτιο. Ο μήνας έκλεισε με απόδοση 7,62%. Το επτάμηνο Σεπτέμβριος – Μάρτιος έκλεισε με σωρευτική απόδοση 52,52%.

Συγκεκριμένα το επτάμηνο πετύχαμε:

  • Σεπτέμβριος: 7,00%
  • Οκτώβριος: 8,08%
  • Νοέμβριος: 7,34%
  • Δεκέμβριος: 7,51%
  • Ιανουάριος: 7,42%
  • Φεβρουάριος: 7,55%
  • Μάρτιος: 7,62%

Το μέσο μηνιαίο επιτόκιο διαμορφώθηκε σε 7,50%.

Συνεχίζουμε με την ίδια ένταση και προσήλωση στους στόχους μας.

Καλό βράδυ σε όλες και σε όλους !!!