Μηνιαία Απόδοση Φεβρουαρίου

Μηνιαία Απόδοση Φεβρουαρίου

Σήμερα κλείσαμε τον μήνα Φεβρουάριο. Ο μήνας έκλεισε με απόδοση 7,55% επί του κεφαλαίου του προηγούμενου μήνα. Το εξάμηνο έκλεισε με Ονομαστική Απόδοση 44,90%. Το Σωρευτικό Επιτόκιο διαμορφώθηκε σε 54,18%

Συγκεκριμένα το εξάμηνο πετύχαμε:

  • Σεπτέμβριος: 7,00%
  • Οκτώβριος: 8,08%
  • Νοέμβριος: 7,34%
  • Δεκέμβριος: 7,51%
  • Ιανουάριος: 7,42%
  • Φεβρουάριος: 7,55%

Το μέσο μηνιαίο επιτόκιο διαμορφώθηκε σε 7,48%.

Συνεχίζουμε με την ίδια ένταση και προσήλωση στους στόχους μας.

Χρόνια πολλά και καλό βράδυ σε όλες και σε όλους !!!