Μηνιαία Απόδοση Ιανουαρίου

Μηνιαία Απόδοση Ιανουαρίου

Έχουμε την χαρά να ανακοινώσουμε ότι για τον μήνα Ιανουάριο πετύχαμε Μηνιαία Απόδοση 7,42%. Το πεντάμηνο Σεπτέμβριος – Ιανουάριος πετύχαμε Σωρευτική Απόδοση 37,35%. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας.