Μηνιαία Απόδοση Ιανουαρίου

Μηνιαία Απόδοση Ιανουαρίου

Έχουμε την χαρά να ανακοινώσουμε ότι για τον μήνα Ιανουάριο πετύχαμε Μηνιαία Απόδοση 7,42%. Το πεντάμηνο Σεπτέμβριος – Ιανουάριος πετύχαμε Ονομαστικό Επιτόκιο 37,35%. Το Σωρευτικό Επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 43,35%. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας.