Μηνιαία Απόδοση Νοεμβρίου

Μηνιαία Απόδοση Νοεμβρίου

Σας ανακοινώνουμε ότι για τον μήνα Νοέμβριο πετύχαμε Μηνιαία Απόδοση 7,34%. Κατά το πρώτο τρίμηνο της λειτουργίας μας (Σεπτέμβριος – Νοέμβριος) καταφέραμε να πετύχουμε Ονομαστικό Επιτόκιο 22,42% και Σωρευτικό Επιτόκιο 24,13%. Είμαστε πιο κοντά στον στόχο και εντός χρονοδιαγράμματος! Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε και την στήριξη σας.